Levné parfémy FM Group

Víte, že levné parfémy mohou být velmi kvalitní parfémy?

Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce [home link]

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Odesláním vyplněné objednávky přes internetový obchod, či jejím telefonickým zrelizováním se rozumí závazné uzavření kupní smlouvy. V případě, že jsou při objednávce chybně, či nedostatečně vyplněny osobní údaje kupujícícho, vyhrazuje si prodejce právo kupujícího kontaktovat za účelem doplnění chybějících nebo chybně vyplněných údajů.

V případě, že mezi vznikem a vyřízením objednávky došlo ke změně ceny objednaného zboží, kupující dostane toto zboží za cenu, při které jej objednával.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky, čímž se rozumí uzavření závazné kupní smlouvy, je kupujícímu na e-mailouvou adresu uvedenou při jeho registraci zasláno potvrzení jeho objednávky.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží prodejce zasílá službami České pošty, případně předává osobně kupujícímu. Aktuální ceny poštovného a balného jsou k dispozici v sekci Doprava parfémů zdarma.

6) DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží je odesíláno vždy od 2, nejpozději do 6-ti pracovních dní, není-li uvedeno jinak. V případě objednávek hrazených předem od 2, nejpozději do 6-ti pracovních dní od obdržení platby. V případě, že některé zboží nebude vyjímečně skladem, vyhrazuje si prodejce právo tuto dobu prodloužit a o všem kupujícího informovat. Kupující má v takovém případě samozřejmně právo od kupní smlouvy okamžitě odstoupit a v případě, že již zaplatil platbu za zboží předem, peníze mu budou nejpozději do 5ti pracovních dnů navráceny v plné výši převodem na jeho bankovní účet, případně hotově vyplaceny nebo poukázány poštovní poukázkou typu C.

Po odeslání objednávky je kupující vždy informován e-mailem.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby prodejce vymění kupujícímu nepoškozené zboží za jiné v odpovídající ceně. Kupující před tímto procesem kontaktuje prodejce a po domluvě s ním doručí zboží na adresu prodejce. Náklady spojené s vyměňováím hradí v plné výši kupující.

8) VRÁCENÍ ZBOŽÍ, REKLAMACE A ZÁRUKA

Prodejce vyřizuje veškeré reklamace v souladu s platnými zákony. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodejci. Vady vzniklé vinou přepravce bude prodejce na vlastní náklady u přepravce reklamovat.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.

Bez dokladu o koupi zboží je reklamace neplatná.

Prodejce vyřizuje reklamaci dle zákona max. do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží.


Kupující má rovněž právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14ti dní od převzetí zboží. K tomu je však třeba splnit některé podmínky. Mezi ně patří, že zboží musí být:

  • zboží nesmí být použito
  • zboží musí být kompletní
  • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
  • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál daňového dokladu
  • zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí
  • zboží nesmí být zasíláno na dobírku

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1.7.2008 a jsou v plném souladu s platnými zákony České republiky.

Ing. Petr Sázavský
Ostružinová 5
Brno
621 00

E-mail: info(at)fmkosmetika.cz


Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zpět